Dự án phát triển sơ bộ hệ thống sưởi quy mô quận tại Torino, Ý

Torio-1

 

Công ty tiện ích AES Torino ở Ý quản lý mạng lưới phân phối gas và mạng lưới sưởi ấm quận đang phục vụ cho 60% lãnh thổ bao gồm Torino và Moncalieri. Để mở rộng mạng lưới sưởi ấm thêm 10%, AES Torino đã đánh giá khả năng thay thế hệ thống sưởi trung tâm với khoảng 2.400 trạm trao đổi nhiệt.

 

Torio-2

 

AES Torino quản lý mạng lưới gas và nhiệt bằng GIS dựa trên Bentley Map và Bentley Geospatial Server. Hệ thống tích hợp đã sử lý dữ liệu cho khu vực dự án rộng 15,2 km2. Bentley sisHYD đã cho phép các kỹ sư phân tích, thiết kế và tối ưu hóa mạng lưới mở rộng bằng các mô hình thủy lực tích hợp, giúp giảm 20% lao động thủ công.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

 

[:en]

Torio-1

Công ty tiện ích AES Torino ở Ý quản lý mạng lưới phân phối gas và mạng lưới sưởi ấm quận đang phục vụ cho 60% lãnh thổ bao gồm Torino và Moncalieri. Để mở rộng mạng lưới sưởi ấm thêm 10%, AES Torino đã đánh giá khả năng thay thế hệ thống sưởi trung tâm với khoảng 2.400 trạm trao đổi nhiệt.

Torio-2

AES Torino quản lý mạng lưới gas và nhiệt bằng GIS dựa trên Bentley Map và Bentley Geospatial Server. Hệ thống tích hợp đã sử lý dữ liệu cho khu vực dự án rộng 15,2 km2. Bentley sisHYD đã cho phép các kỹ sư phân tích, thiết kế và tối ưu hóa mạng lưới mở rộng bằng các mô hình thủy lực tích hợp, giúp giảm 20% lao động thủ công.

Theo Bentley Year In Infrastructure