Dự án mạng lưới đường ống phía Bắc Chevallum, Úc

Voorhees-11

 

Là một thành viên của broad alliance, Kellogg Brown & Root (KBR) thực hiện việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành khoảng 48 km đường ống nước dưới lòng đất ở Queenlands, Úc. Với tăng trưởng dân số dự kiến, mục tiêu của dự án KBR là giúp bảo vệ các khu vực hạn hán bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước hiện tại.

 

Voorhees-21

 

Bentley’s promise được sử dụng để tạo ra tất cả các thiết bị điều khiển, bản vẽ điện, và các tài liệu liên quan đến việc triển khai cơ sở hạ tầng đường ống. KBR cung cấp các dịch vụ dự án đúng tiến độ với việc chuẩn hóa các bản vẽ thiết kế. Công ty ước tính rằng họ tiết kiệm được 7% nhân công và thời gian cho việc sản xuất các thiết bị điều khiển và bản vẽ điện.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Voorhees-11

Là một thành viên của broad alliance, Kellogg Brown & Root (KBR) thực hiện việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành khoảng 48 km đường ống nước dưới lòng đất ở Queenlands, Úc. Với tăng trưởng dân số dự kiến, mục tiêu của dự án KBR là giúp bảo vệ các khu vực hạn hán bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước hiện tại.

Voorhees-21

Bentley’s promise được sử dụng để tạo ra tất cả các thiết bị điều khiển, bản vẽ điện, và các tài liệu liên quan đến việc triển khai cơ sở hạ tầng đường ống. KBR cung cấp các dịch vụ dự án đúng tiến độ với việc chuẩn hóa các bản vẽ thiết kế. Công ty ước tính rằng họ tiết kiệm được 7% nhân công và thời gian cho việc sản xuất các thiết bị điều khiển và bản vẽ điện.

Theo Bentley Year In Infrastructure