Dự án kết nối hệ thống nước dự phòng tại Atlanta, Geogria, Mỹ

Atlanta-1

 

Dự án kết nối hệ thống nước dự phòng Metropolitan tại Bắc Georgia bao gồm 33 hệ thống nước của 15 quốc gia và bao gồm tất cả hệ thống thoát nước tại Atlanta. Dự án đã sử dụng WaterGEMS để mô hình hóa các hệ thống nước, CH2M HILL phát triển và đáp ứng các kiến nghị làm mục tiêu kết nối và duy trì dịch vụ cung cấp nước.

 

Atlanta-2

 

Dự án trị giá 1.7 triệu USD với mục đích thay đổi mô hình thủy lực cho tất cả 33 hệ thống cấp nước thành WaterGEMS và sau đó đánh giá năng lực của từng liên kết trong hệ thống. Nghiên cứu mô hình metro-Atlanta bao gồm 4 triệu dân và 20 mô hình hệ thống cấp nước. Nơi mà hiện tại các hệ thống cấp nước không đáp ứng yêu cầu lượng sử dụng, các cơ sở hạ tầng cũng đã được thêm vào trong các mô hình. Điều đó cho phép đánh giá và tối ưu hóa nhanh chóng khi lựa chọn các giải pháp thay thế.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Atlanta-1

Dự án kết nối hệ thống nước dự phòng Metropolitan tại Bắc Georgia bao gồm 33 hệ thống nước của 15 quốc gia và bao gồm tất cả hệ thống thoát nước tại Atlanta. Dự án đã sử dụng WaterGEMS để mô hình hóa các hệ thống nước, CH2M HILL phát triển và đáp ứng các kiến nghị làm mục tiêu kết nối và duy trì dịch vụ cung cấp nước.

Atlanta-2

Dự án trị giá 1.7 triệu USD với mục đích thay đổi mô hình thủy lực cho tất cả 33 hệ thống cấp nước thành WaterGEMS và sau đó đánh giá năng lực của từng liên kết trong hệ thống. Nghiên cứu mô hình metro-Atlanta bao gồm 4 triệu dân và 20 mô hình hệ thống cấp nước. Nơi mà hiện tại các hệ thống cấp nước không đáp ứng yêu cầu lượng sử dụng, các cơ sở hạ tầng cũng đã được thêm vào trong các mô hình. Điều đó cho phép đánh giá và tối ưu hóa nhanh chóng khi lựa chọn các giải pháp thay thế.

Theo Bentley Year In Infrastructure