Dự án cải tạo sông Saw Mill tại Yonkers, New York – Mỹ

USA-3

 

Năm 1920, sông Saw Mill đã bị giam giữ trong một máng nước khổng lồ bên dưới Yonker, N.Y. Thời gian gần đây, thành phố đã khởi xưởng một dự án daylighting 25 triệu USD  để chuyển hướng dòng chảy từ máng nước thông qua mọt công viên công cộng mới và lại quay trở lại máng nước. Paulus, Sokolowski và Sartor đã thiết kế công việc có hồ bơi, cầu cho người đi bộ, cấu trúc lịch sử và một giảng đường. Dự án bao gồm việc cải tạo đường ống dẫn nước, cống nước thải và nước mưa ở các đường phố lân cận.

 

USA-4

 

Paulus, Sokolowski và Sartor đã phác thảo dường thoát nước mưa trong AutoCAD và sau đó đưa thiết kế này vào trong StormCAD để phân tích thủy lực và cấu hình dòng chảy của nước mưa. Để tuân thủ theo quy định, cống thoát nước mưa mà xả vào cống kết hợp đã được sửa chữa để xả thải trực tiếp vào máng nước hiện tại. Việc tích hợp StormCAD và AutoCAD đã giảm thời gian thiết kế tổng thể.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

USA-3

Năm 1920, sông Saw Mill đã bị giam giữ trong một máng nước khổng lồ bên dưới Yonker, N.Y. Thời gian gần đây, thành phố đã khởi xưởng một dự án daylighting 25 triệu USD  để chuyển hướng dòng chảy từ máng nước thông qua mọt công viên công cộng mới và lại quay trở lại máng nước. Paulus, Sokolowski và Sartor đã thiết kế công việc có hồ bơi, cầu cho người đi bộ, cấu trúc lịch sử và một giảng đường. Dự án bao gồm việc cải tạo đường ống dẫn nước, cống nước thải và nước mưa ở các đường phố lân cận.

USA-4

Paulus, Sokolowski và Sartor đã phác thảo dường thoát nước mưa trong AutoCAD và sau đó đưa thiết kế này vào trong StormCAD để phân tích thủy lực và cấu hình dòng chảy của nước mưa. Để tuân thủ theo quy định, cống thoát nước mưa mà xả vào cống kết hợp đã được sửa chữa để xả thải trực tiếp vào máng nước hiện tại. Việc tích hợp StormCAD và AutoCAD đã giảm thời gian thiết kế tổng thể.

Theo Bentley Year In Infrastructure