Đồng hồ đo lưu lượng theo nguyên lý điện từ Endress Hauser

1. Promag 10/50/53H 

Promag H là dòng đồng hồ đo lưu lượng dung môi lỏng của hãng Endress+Hauser đáp ứng được các yêu cầu cao về vệ sinh, phù hợp cho ngành thực phẩm, bia rượu, nước giải khát… Thiết bị dễ dàng được cài đặt trên các đường ống có đường kính từ 2 mm đến 100 mm, vận hành đơn giản, hoạt động ổn định và ít bảo trì, bảo dưỡng.

Proline Promag 10H

Proline Promag 50H, 53H

2. Promag 10/50/53W

Promag 10/50/53W thuộc dòng đồng hồ đo lưu lượng nước, nước thải có đường kính từ 25 mm đến 2.000 mm. Thiết bị đồng hồ của Endress+Hauser có độ chính xác cao, hoạt động ổn định và ít bảo trì bảo dưỡng.

Proline Promag 10W

Proline Promag 50W, 53W

3. Promag 10/50/53P

Promag 10/50/53P là đồng hồ đo lưu lượng nước, nước thải, bùn, bột nhão, axit, kiềm, nước trái cây, bột trái cây… có độ gẫn điện ≥ 5μS/cm, có hoặc không có chất rắn. Thiết bị hoạt động ổn định, kết quả có độ chính xác cao, không cần bảo dưỡng, bảo trì… ứng dụng cho các chất lỏng như nước, nước thải, dung môi sơn, axit, bùn…

Proline Promag 10P

Proline Promag 50P, 53P

4. Dosimag H

Dosimag H là đồng hồ điện từ hoạt động ổn định, cho kết quả chính xác, dễ dàng vệ sinh… phù hợp cho tất cả các chất lỏng có độ dẫn điện. Thiết bị có thể sử dụng trong các điều kiện nguy hiểm như độ ăn mòn cao, yêu cầu chống cháy nổ.

Dosimag H