Đồng hồ đo lưu lượng theo nguyên lý nhiệt độ Endress Hauser

1. T-mass 65F/65I

T-mass 65F/65I là lưu lượng kế đo lưu lượng khí trực tiếp phù hợp với kích thước ống từ 15 mm đến 1.500 mm, là giải pháp lý tưởng cho việc đo lưu lượng trực tiếp của khí nén, khí sinh học và ứng dụng khí tiện ích khác. Ứng dụng trong tạo khí nén và phân phối khí, lưu lượng khí đốt tự nhiên cho nồi / máy sấy, khí sinh học, oxy và nitơ, phát hiện rò rỉ…

Proline t-mass 65F, 65I