Đối tượng cần lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án đều có phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh. Vì thế, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cần thực hiện một số hồ sơ môi trường. Trong đó có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Quan trắc môi trường định kỳ là quá trình giám sát chất lượng của môi trường sản xuất, nhà máy, khu dân cư, tòa nhà,….khi đã được đưa vào sử dụng. Sau khi đi vào hoạt động, dựa vào hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp đã làm trước đó và đã được xét duyệt. Các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ thường xuyên.

Mục đích của quan trắc môi trường định kỳ.

 • Đánh giá hiện trang môi trường của các cơ sở.
 • Đánh giá mức độ tác động tới môi trường xung quanh và sức khỏe của nhân viên làm việc tại cơ sở.
 • Báo cáo quá trình giám sát, thực hiện, bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

Từ đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có chính sách, biện pháp phối hợp với doanh nghiệp nhằm bảo vệ môi trường.

Các đối tượng cần lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

 • Các doanh nghiệp sản xuất: nhà xưởng, nhà kho, các nhà máy, các công ty sản xuất,….
 • Khu công nghiệp: các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cụm công nghiệp.
 • Các cơ sở y tế: Bệnh viện; Thẩm mỹ viện, spa; Cơ sở xét nghiệm y khoa, Nha khoa, Phòng khám,…
 • Khu dân cư, đô thị: Các khu dân cư, khu đô thị, chung cư.
 • Khu xử lý rác thải: bãi chôn lấp, trạm trung chuyển, nhà máy đốt rác.
 • Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Các tòa nhà văn phòng cho thuê, địa ốc,…; Các công ty dịch vụ có ĐTM, đề án bảo vệ môi trường; Trung tâm thương mại.

Cơ quan phê duyệt báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với các dự án, doanh nghiệp có đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được Sở, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đối với các dự án, doanh nghiệp có đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
 • Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: Đối với các dự án, doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được cơ quan có thẩm quyền ủy nhiệm.

Tần suất báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hiện nay.

 • Các cơ sở có quy mô tương đương với các đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP: 3 tháng/01 lần
 • Các cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT: 06 tháng/01 lần.
 • Các cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Hình thức xử lý doanh nghiệp không lập hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ.

 • Đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND Huyện: Cảnh cáo hoặc phạt tiền 500,000 – 1,000,000đ.
 • Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: phạt tiền từ 1,000,000 – 15,000,000đ.
 • Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp Tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền: Phạt tiền từ 10,000,000 – 15,000,000đ.
 • Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ: phát tiền từ 15,000,000 – 20,000,000đ.
 • Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường và Hồ sơ môi trường tương đương với thẩm quyền xác nhận của Bộ tài nguyên và Môi trường, các Bô, các cơ quan ngang Bộ: 20,000,000 – 40,000,000đ.

Hồ sơ cần thiết để đăng ký quan trắc môi trường.

 • Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợ đồng thuê đất.
 • Quyết định phê duyệt ĐTM/ KH BVMT/ ĐA BVMT.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt.
 • Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
 • Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm, khác nhau.

Để biết thêm chi tiết và hỗ trợ tư vấn về quan trắc môi trường định kỳ, quý khách vui lòng liên hệ:

🌿VIỆT AN GROUP🌿

𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com

𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116

VIỆT AN GROUP – ” Chúng tôi luôn luôn làm việc vì SỰ THÀNH CÔNG của KHÁCH HÀNG, trước tiên”