Đánh giá thảm họa và phục hồi chức năng với Bentley communications tại Tuscaloosa, Alabama, Mỹ

Alabama-1

 

Vào ngày 27/4/2011, một cơn lốc xoáy F5 đã cắt một nửa dặm chiều rộng và 5 dặm chiều dài phá hủy Tuscaloosa, Ala, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và lấy đi nhiều amngj sống. Comcast – một công ty truyền thông, giải trí và thông tin liên lạc đã nhờ Rainbow Design Service đánh giá thiệt hại và lập kế hoạch phục hồi hệ thống.

 

Alabama-2

 

Cơn lốc đã phá hủy tài sản bên ngoài nhà máy – một phần của mạng lưới cáp đồng trục trên không và dưới long đất của Comcast. Rainbow đã sử dụng các bản đồ của phần mềm Bentley, sau đó cập nhật các hình ảnh vệ tinh từ Google Maps để có thể hình dung ra mạng lưới trước và sau cơn lốc xoáy. Rainbow dã hoạt thành việc đánh gia chỉ trong gần 10 ngày, ít hơn 80 lần so với dự đoán.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Alabama-1

Vào ngày 27/4/2011, một cơn lốc xoáy F5 đã cắt một nửa dặm chiều rộng và 5 dặm chiều dài phá hủy Tuscaloosa, Ala, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và lấy đi nhiều amngj sống. Comcast – một công ty truyền thông, giải trí và thông tin liên lạc đã nhờ Rainbow Design Service đánh giá thiệt hại và lập kế hoạch phục hồi hệ thống.

Alabama-2

Cơn lốc đã phá hủy tài sản bên ngoài nhà máy – một phần của mạng lưới cáp đồng trục trên không và dưới long đất của Comcast. Rainbow đã sử dụng các bản đồ của phần mềm Bentley, sau đó cập nhật các hình ảnh vệ tinh từ Google Maps để có thể hình dung ra mạng lưới trước và sau cơn lốc xoáy. Rainbow dã hoạt thành việc đánh gia chỉ trong gần 10 ngày, ít hơn 80 lần so với dự đoán.

Theo Bentley Year In Infrastructure