Đai sửa chữa (Hãng AVK – Đan Mạch)

1. Đai sữa chữa đơn FS10 – Model 729/10/05

-Dải làm kín 40-360 mm. Chiều dài cung cấp 100-600 mm.

dai-sua-chua-avk-dan-mach-model-729-10-05Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-350

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

2. Đai sửa chữa đơn FS10 – Model 729/10/44

-Dải làm kín 48-330 mm. Chiều dài cung cấp 150-400 mm

dai-sua-chua-avk-dan-mach-model-729-10-44Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-350

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

3. Đai sửa chữa đơn FS10 – Model 729/10/46

Dải làm kín 48-360 mm. Chiều dài cung cấp 200-400 mm.

729-10_46-VN-300x280Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-350

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

4. Đai sửa chữa trong – Model 729/18

– Chiều dài 200 mm

dai-sua-chua-trong-avk-dan-mach-model-729-18Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 600-2000

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

5. Đai sửa chữa trong – Model 729/19

– Chiều dài 400 mm

dai-sua-chua-trong-avk-dan-mach-model-729-19Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 600-2000

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

6. Đai sửa chữa đơn FSA – Model 729/2

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

– Dải làm kín 48-360 mm. Chiều dài cung cấp100-600 mm

dai-sua-chua-don-avk-dan-mach-model-729-2Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

7. Đai sửa chữa đôi FS20 – Model 729/20/04

-Dải làm kín 88-610 mm. Chiều dài cung cấp 200-600 mm

-Với chốt định vị

dai-sua-chua-doi-avk-dan-mach-model-729-20-04Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-350

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

8. Đai sửa chữa đôi FS20 – Model 729/20/05

– Dải làm kín 88-650 mm. Chiều dài cung cấp 200-800 mm.
– Với tấm hỗ trợ

dai-sua-chua-doi-avk-dan-mach-model-729-20-05Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-350

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

9. Đai sửa chữa đôi FST – Model 729/3/20540

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối bích

– Dải làm kín 88-552 mm. Chiều dài cung cấp 300-800 mm

dai-sua-chua-doi-avk-dan-mach-model-729-3-20540Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-350

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

10. Đai sửa chữa ghép 3 FST –  Model 729/3/30555

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối bích

– Dải làm kín 548-798 mm. Chiều dài cung cấp 600-800 mm

dai-sua-chua-ghep-fst-avk-dan-mach-729-3-30555Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.

Vật liệu:
– Thân: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-350

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

download-catalogue-icon

Datasheet

11. Đai sửa chữa – Model 730/2

dai-sua-chua-avk-dan-mach-model-730-2Dải kích thước: 50-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

download-catalogue-icon

Datasheet

Việt An Enviro hiện là đại lý ủy quyền của hãng van AVK – Đan Mạch.