Đai khởi thủy (Hãng AVK – Đan Mạch)

1. Đai khởi thủy – Model 10/00

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-10-00Ứng dụng: cho ống PVC- và PE

Vật liệu:
– Thân trên: Gang dẻo
– Thân dưới: Gang dẻo/ Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su SBR
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 40-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

 

 

download-catalogue-icon

Datasheet1

Datasheet2

2. Đai khởi thủy phổ biến – Model 10/10

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-10-10Ứng dụng: ống gang dẻo

Vật liệu:
– Thân: Gang dẻo
– Lớp lót: Cao su EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 40-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

 

 

download-catalogue-icon

Datasheet

3. Đai khởi thủy – Model 10/14

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-10-14Ứng dụng: ống gang dẻo EN545, ống thép EN10224

Vật liệu:
– Thân: Gang dẻo
– Lớp lót: Cao su SBR
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 40-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

 

download-catalogue-icon

Datasheet

4. Đai khởi thủy – Model 10/22

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-10-22Ứng dụng: cho tất cả các loại ống trừ PE

Vật liệu:
– Thân trên: Gang dẻo
– Thân dưới: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 80-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

download-catalogue-icon

Datasheet

5. Đai khởi thủy – Model 10/32

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-10-32Ứng dụng: cho ống gang dẻo

Vật liệu:
– Thân Gang dẻo
– Lớp lót: Cao su EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 80-200

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

download-catalogue-icon

Datasheet

6. Đai khởi thủy – Model 10/42

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

10-42-001-TAPPING-SADDLE-PN-16-Wide-BodyỨng dụng: ống uPVC

Vật liệu:
– Thân Gang dẻo
– Lớp lót: Cao su EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 80-200

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

 

 

 

download-catalogue-icon

Datasheet

7. Đai khởi thủy gắn van ngắt – Model 10/9/20

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-10-9-20Ứng dụng: cho ống PVC

Vật liệu:
– Thân: Gang dẻo
– Lớp lót: Cao su EPDM
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 100-250

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

 

 

 

 

download-catalogue-icon

Datasheet

8. Đai khởi thủy khoan dưới áp lực – Model 727/08

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-727-08Ứng dụng: ống gang dẻo, gang đúc, ống xi măng và ống thép

Vật liệu:
– Thân trên: Gang dẻo
– Thân dưới: Thép không gỉ
– Lớp lót: Cao su NBR
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 80-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

 

 

 

download-catalogue-icon

Datasheet1

Datasheet2

9. Đai khởi thủy khoan dưới áp lực – Model 727/09

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-727-09Ứng dụng: ống PE/PVC

Vật liệu:
– Thân: Gang dẻo
– Lớp lót: Cao su NBR
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 50-200

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 16

 

 

 

 

 

download-catalogue-icon

Datasheet1

Datasheet2

10. Đai khởi thủy khoan dưới áp lực với khớp nối ngắt – Model 727/10

Đặc điểm: đầu khởi thuỷ nối ren

 

dai-khoi-thuy-avk-dan-mach-model-727-10Ứng dụng: ống PE/PVC

Vật liệu:
– Thân: Gang dẻo
– Lớp lót: Cao su NBR
– Bu lông: Thép không gỉ

Dải kích thước: 80-200

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Giới hạn áp suất làm việc: 10

 

download-catalogue-icon

Datasheet

 

Việt An Enviro hiện là đại lý ủy quyền của hãng van AVK – Đan Mạch.