Đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc nước thải tự động

Trạm quan trắc nước thải tự động phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật sau:

1. Thiết bị quan trắc đối với nhóm thông số bắt buộc:

a) Lưu lượng:

 

Phạm vi đo: 1 ÷ 10 m/s; đơn vị đo: m/s (cho phép chuyển đổi đơn vị tương đương); nguyên lý hoặc phương phápđo: Sóng siêu âm; độ chính xác: ± 0,5% dải đo; sai số đo: ± 0,1; nguồn điện: 100 – 240V AC, 50/60 Hz hoặc pin 12VDC; có tích hợp đo cả lưu lượng, vận tốc và mực nước.

 

b) pH:

 

Phạm vi đo: 0 ÷ 14; nguyên lý hoặc phương pháp đo: Điện cực thủy tinh; độ chính xác: ± 0,02; sai số đo: ± 0,1; độ lặp lại: ± 0,05; nguồn điện: 220 V; tích hợp sensor nhiệt độ: -5 ÷ 60oC; điều kiện hoạt động: Áp suất <10 bar, dải đo nhiệt độ: 0 – 60oC; chất liệu vỏ bằng thép không gỉ; có hệ thống kiểm tra phát hiện bẩn và hệ thống tự làm sạch; có thể thay thế và bố sung dung dịch đệm.

 

c) Nhiệt độ:

 

Phạm vi đo: -5 ÷ 60oC; đơn vị đo: oC (cho phép chuyển đổi đơn vị tương đương); nguyên lý hoặc phương pháp đo: Điện cực thủy tinh; độ chính xác: ±0,5%; sai số đo: ± 0,1; độ lặp lại: ±0,01; nguồn điện: 220 V; tích hợp sensor nhiệt độ: -5 ÷ 60oC; điều kiện hoạt động: Áp suất <10 bar, dải đo nhiệt độ: 0 – 60oC.

 

d) Thế oxy hóa khử (ORP):

 

Phạm vi đo: -1999 ÷ 1999; đơn vị đo: mV; nguyên lý hoặc phương pháp đo: Điện cực; độ chính xác: ± 1 %; sai số đo: ± 2 mV; tích hợp sensor nhiệt độ: -5 ÷ 60oC; điều kiện hoạt động: Áp suất <10 bar, dải đo nhiệt độ: 0 ÷ 60 độ C.

 

đ) Độ dẫn điện (EC):

 

Phạm vi đo: 0 ÷ 400; đơn vị đo: µS/cm (cho phép chuyển đổi đơn vị tương đương); nguyên lý hoặc phương pháp đo: Điện cực/cảm ứng từ; độ chính xác: ± 0,5%; sai số đo: ± 1 mS/cm; độ chia: 0,1 mS/cm; nguồn điện: 220V; tích hợp sensor nhiệt độ: -5 ÷ 60oC; điều kiện hoạt động: Áp suất <10 bar, dải đo nhiệt độ: 0 – 60oC; có hệ thống kiểm tra phát hiện bẩn và hệ thống tự làm sạch.

 

e) Độ đục (Tur):

 

Phạm vi đo: 0,1 ÷ 2000 NTU; đơn vị đo: NTU (cho phép chuyển đổi đơn vị tương đương); nguyên lý hoặc phương pháp đo: Quang học; độ chính xác: < 5% giá trị đọc; sai số đo: ± 1 NTU; độ lặp lại: < 1% giá trị đọc; độ chia: 0,5 NTU; nguồn điện: 220V; điều kiện hoạt động: Áp suất <10 bar, dải đo nhiệt độ: 0 ÷ 60oC; có hệ thống kiểm tra phát hiện bẩn và hệ thống tự làm sạch.

 

f) Nhu cầu oxy hóa học (COD-mg/l):

 

Phạm vi đo: 1 ÷ 200 mg/l; đơn vị đo: mg/l; nguyên lý hoặc phương pháp đo: Phân tích K2Cr2O7, kết quả 1 tiếng/lần; độ chính xác: ±3 mg/l (dung dịch chuẩn); sai số đo: ± 1 mg/l; độ chia: 0,5 mg/l; nguồn điện: 220 – 240V 50/60 Hz; vật liệu chế tạo không bị ăn mòn dung dịch; áp suất tối đa: < 1bar, lưu lượng mẫu: < l lít/phút; hệ thống làm sạch tự động với bình chứa nước thải 2L bên ngoài.

2. Thiết bị quan trắc đối với nhóm thông số lựa chọn

a) Nhu cầu oxy sinh học (BOD-mg/l):

 

Phạm vi đo: 1 ÷ 100 mg/l; đơn vị đo: mg/l; nguyên lý hoặc phương pháp đo: tối thiểu UV; độ chính xác: ±3 % (dung dịch chuẩn); sai số đo: ± 1 mg/l.

 

b) Tổng chất rắn lơ lửng (TSS mg/l):

 

Phạm vi đo: 0…200; đơn vị đo: mg/l; nguyên lý hoặc phương pháp đo: quang học; độ lặp: 0,5 % hoặc ≥ 2 mg/l; độ phân giải: 0,01 … 1 mg/l; nhiệt độ làm việc: 0…60 oC; tiêu thu điện: 1,5W; có thể kiểm tra phát hiện bẩn cửa số đo quang, phát hiện lỗi hệ thống làm sạch.

 

c) Amoni (NH+4-N mg/l):

 

Phạm vi đo: 0,1 ÷ 20; đơn vị đo: mg/l; độ chính xác: ±0,1%; nguyên lý hoặc phương pháp đo: điện cực, lựa chọn ion; độ lặp: 0,5 % hoặc ≥ 2 mg/l; độ phân giải: 0,01 … 1mg/l; chịu áp suất: <10bar;d) Tổng Photpho (TP-mg/l): Phạm vi đo: 0 ÷ 20; đơn vị đo: mg/l; nguyên lý/phương pháp đo: trắc quang sau khi phá mẫu; dải đo: 0,3 ÷10 mg/l; độ phân giải: ± 0,1 mg/l; độ chính xác: ± 3% của giá trị đo ± 0,05 mg/l.

 

đ) Tổng Nitơ (TN-mg/l):

 

Phạm vi đo: 0 ÷ 50; đơn vị đo: mg/l; nguyên lý hoặc phương pháp đo: trắc quang sau khi phá mẫu; độ phân giải: ± 3,00 mg/l; độ chính xác: ± 3% của giá trị đo.

 

Nguồn: Trích dự thảo thông tư Quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu cơ bản cho trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

 

—————————————————————–

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An

Hotline: 0902 970 009

Email: sales@vietan-enviro.com

Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnEnviro

Youtube: https://www.youtube.com/VietanEnviro