Cung cấp nước bền vững ở vùng Arid Sharjah, United Arab Emirates

Arid-1

 

Sự phát triển nhanh trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng và nông nghiệp ở Sharjah, United Arab Emirates đã dẫn đến một sự gia tăng lớn trong nhu cầu sử dụng nước. Do đó, yêu cầu cần phải có phần mền quản lý mạng lưới cấp nước tích hợp và hiệu quả để quản lý nhu cầu nước sẵn có, mô hình cấp nước, chương trình bảo trì, giảm rò rỉ trong mạng lưới phân phối.

 

Arid-2

 

Sử dụng WaterGEMS, cơ quan điện nước Sharjah đã đạt được 98% sự hài lòng của khách hàng với việc cung cấp nước liên tục, mặc dù đã giảm việc sản xuất xuất nước 22% (từ 105 xuống 82 triệu galon/ngày). Trên mạng lưới cấp nước 2.800 km, lượng rò rỉ đã giảm từ 11,6% xuống 8,9%.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Arid-1

Sự phát triển nhanh trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng và nông nghiệp ở Sharjah, United Arab Emirates đã dẫn đến một sự gia tăng lớn trong nhu cầu sử dụng nước. Do đó, yêu cầu cần phải có phần mền quản lý mạng lưới cấp nước tích hợp và hiệu quả để quản lý nhu cầu nước sẵn có, mô hình cấp nước, chương trình bảo trì, giảm rò rỉ trong mạng lưới phân phối.

Arid-2

Sử dụng WaterGEMS, cơ quan điện nước Sharjah đã đạt được 98% sự hài lòng của khách hàng với việc cung cấp nước liên tục, mặc dù đã giảm việc sản xuất xuất nước 22% (từ 105 xuống 82 triệu galon/ngày). Trên mạng lưới cấp nước 2.800 km, lượng rò rỉ đã giảm từ 11,6% xuống 8,9%.

Theo Bentley Year In Infrastructure