Cung cấp, lắp đặt Trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc Nhà Máy Xử Lý Nước Rỉ Rác Nam Sơn

Giữa tháng 8/2014, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã tiến hành ký hợp đồng lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động thuộc Nhà Máy Xử Lý Nước Rỉ Rác Nam Sơn.

Thông tin dự án:

– Tên dự án/Chủ đầu tư (là End-user) đã lắp đặt trạm quan trắc: UBNN Thành Phố Hà Nội

– Thông số quan trắc tự động: pH, BOD/COD, Amoni, Nitrat, Tổng Nito, Nhiệt độ

– Tên dự án: : Trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc nhà máy xử lý nước rỉ rác Nam Sơn

– Địa điểm lắp đặt: Khu xử lý rác thải Nam Sơn

– Ngày ký Hợp đồng: 15/8/2014

– Thời gian thực hiện: 06 – 08 tuần

– Số lượng trạm lắp đặt: 01

Việt An Enviro hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng trạm quan trắc nước thải tự động ở thị trường Việt Nam với thiết bị có độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng với mức chi phí hợp lý.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU