Cung cấp, lắp đặt Trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc Công Ty Tân Hiệp Phát tại tỉnh Hà Nam

Đầu tháng 3/2014, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã tiến hành ký hợp đồng lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc Công Ty Tân Hiệp Phát tại tỉnh Hà Nam:

Thông tin dự án:

– Tên dự án/Chủ đầu tư (là End-user) đã lắp đặt trạm quan trắc: Hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước sau xử lý của Công Ty Tân Hiệp Phát tại tỉnh Hà Nam

– Thông số quan trắc tự động: COD, pH, DO, TSS và lưu lượng

– Tên dự án: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Tân Hiệp Phát tại tỉnh Hà Nam

– Địa điểm lắp đặt: Công Ty Tân Hiệp Phát tại tỉnh Hà Nam

– Ngày ký Hợp đồng: 03/03/2014

– Thời gian thực hiện: 56 ngày

– Số lượng trạm lắp đặt: 01

Việt An Enviro hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng trạm quan trắc nước thải tự động ở thị trường Việt Nam với thiết bị có độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng với mức chi phí hợp lý.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU