Cung cấp, lắp đặt Trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc Công Ty Cổ Phần Bia Và Nước Giải Khát Phú Yên

Đầu tháng 10/2014, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã tiến hành ký hợp đồng lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc Công Ty Cổ Phần Bia Và Nước Giải Khát Phú Yên:

Thông tin dự án:

– Tên dự án/Chủ đầu tư (là End-user) đã lắp đặt trạm quan trắc: Công Ty Cổ Phần Bia Và Nước Giải Khát Phú Yên

– Thông số quan trắc tự động: COD, pH, TSS, lưu lượng và truyền dữ liệu qua GPRS

– Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn vận hành trạm quan trắc tự động chất lượng nước

– Địa điểm lắp đặt: Nhà máy xử lý nước thải công suất 1200 m3/ngày đêm (tỉnh Phú Yên)

– Ngày ký Hợp đồng: 01/10/2014

– Thời gian thực hiện: 42 ngày

– Số lượng trạm lắp đặt: 01

Việt An Enviro hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng trạm quan trắc nước thải tự động ở thị trường Việt Nam với thiết bị có độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng với mức chi phí hợp lý.
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU