Cox communication ISP R&D site Atlanta, Georgia, Mỹ

Georgia-1

 

Precision Valley communications (PVC) cung cấp kỹ thuật, lâp bản đồ và các dịch vụ thiết kế cho các khách hàng truyền hình cáp, điện thoại và tiện ích. Thông tin liên lạc cox của Atlanta, Ga., đã ký hợp đồng PVC để lập tài liệu về thiết bị tại R&B headend. PVC đã sử dụng thông tin liên lạc Bentley để cung cấp các cải tiến báo cáo.

 

Georgia-2

 

Mô hình kết nối headend hoàn thiện của PVC với độ cao phía trước và phía sau đầy đủ. cho phép Cox tạo ra các sơ đồ kết nối và tính toán trọng lượng, điện và các đơn vị truyền tải cơ bản đang được sử dụng. Các nhiệm vụ này trước đây phải mất 1 ngày thực hiện thì hiện nay chỉ mất vài phút, mang lại cho Cox khả năng lập kế hoạch và cung cấp một cơ sở kịp thời và hiệu quả.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Georgia-1

Precision Valley communications (PVC) cung cấp kỹ thuật, lâp bản đồ và các dịch vụ thiết kế cho các khách hàng truyền hình cáp, điện thoại và tiện ích. Thông tin liên lạc cox của Atlanta, Ga., đã ký hợp đồng PVC để lập tài liệu về thiết bị tại R&B headend. PVC đã sử dụng thông tin liên lạc Bentley để cung cấp các cải tiến báo cáo.

Georgia-2

Mô hình kết nối headend hoàn thiện của PVC với độ cao phía trước và phía sau đầy đủ. cho phép Cox tạo ra các sơ đồ kết nối và tính toán trọng lượng, điện và các đơn vị truyền tải cơ bản đang được sử dụng. Các nhiệm vụ này trước đây phải mất 1 ngày thực hiện thì hiện nay chỉ mất vài phút, mang lại cho Cox khả năng lập kế hoạch và cung cấp một cơ sở kịp thời và hiệu quả.

Theo Bentley Year In Infrastructure