Công tác đào tạo nội bộ tập huấn chuyển giao công nghệ về phần mềm Bentley WaterGEMS

Trong hai ngày 22/3/2013 – 23/3/2013, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ về phần mềm Bentley WaterGEMS – hỗ trợ quản lý, phân tích và đánh giá mạng lưới cấp nước, do nhóm kỹ sư của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An (VIET AN ENVIRONMENT TECHNOLOGY JSC) trình bày.

 

Tham dự gồm các cán bộ, nhân viên P. Quản lý mạng lưới, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Đội Khảo sát thiết kế.

 

WaterGEMS là một giải pháp tổng thể cho hệ thống phân phối nước với các chức năng mô hình hóa thủy lực, mô hình hóa chất lượng nước, tương tác được với mô hình dữ liệu không gian, tối ưu hóa hoặc quản lý tài sản. WaterGEMS cung cấp một môi trường làm việc đơn giản, thân thiện và hiệu quả đối với các kỹ sư trong công tác phân tích, thiết kế, tối ưu hệ thống phân phối nước sạch.

Các chức năng chính Bentley WaterGEMS:

– Tích hợp với các nền tảng phần mềm khác: Tích hợp với các nền tảng phần mềm khác như ArcGIS, MicroStation, AutoCAD, và chạy độc lập với phiên bản Stand Alone.

 

– ModelBuilder: tạo mô hình thủy lực WaterGEMS tự động, nhập các thông số mạng lưới tự động từ dữ liệu hiện có, hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu, từ dữ liệu dạng bảng như *.xls, *.csv, *.txt cho đến các hệ quản trị CSDL Oracle, SQL, Access, và CSDL Thông tin địa lý GIS Geodatabase.

 

– TRex: trích xuất cao trình nốt từ bản đồ độ cao số DEM.

 

– LoadBuilder: tính toán nhu cầu dùng nước theo dữ liệu GIS đồng hồ tiêu thụ, hoặc lộ trình truy thu.

 

– Skelebrator: Lược giản hóa mô hình, tăng hiệu suất tính toán thủy lực

 

– SCADAConnect: kết nối với các tín hiệu SCADA, dùng để làm dữ liệu cho cân chỉnh mô hình.

 

– Darwin Designer: tự động thiết kế mạng lưới cấp nước với các chỉ tiêu do người dùng cung cấp với các mục tiêu chi phí cho trước.

 

– Darwin Calibrator: Tự động cân chỉnh mô hình với các hình thức cân chỉnh như cân chỉnh độ nhám nhóm ống, cân chỉnh nhu cầu dùng nước, khoanh vùng rò rỉ.

 

Thực hành Bentley WaterGEMS trên máy:

 

 

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phần mềm Bentley WaterGEMS.

[:en]

In two days 03.22.2013 – 23.03.2013, Company Limited Khanh Hoa Water Supply training technology transfer Bentley WaterGEMS software – management support, analysis and evaluation network water, by the team’s engineers Corporation Viet An Environmental Engineering (VIET AN TECHNOLOGY ENVIRONMENT JSC) presented.

 

Attendees included officials and PR staff. Network Management, Planning – Engineering, Survey and Design Team.

 

WaterGEMS is a total solution for water distribution systems with the function of hydraulic modeling, water quality modeling, interact with spatial data models, optimization or asset management. WaterGEMS provides a simple working environment, friendly and efficient for the work of the engineers in the analysis, design, optimum water distribution system.

Bentley WaterGEMS main functions:

 

– Integration with other software platforms: Integration with other software platforms such as ArcGIS, MicroStation, AutoCAD, and stand-alone run Stand Alone version.

 

– ModelBuilder: WaterGEMS hydraulic modeling automatically, enter the network automatically from existing data, support multiple data sources, such as tabular data from * .xls, * .csv, * .txt until the Oracle database management system, SQL, Access, and geographic information database GIS geodatabase.

 

– Trex: ripping the notes from DEM digital elevation map.

 

– LoadBuilder: water demand calculation according to GIS data consumption meter, or roadmap arrears.

 

– Skelebrator Comb model simplification, increased hydraulic performance computing

 

– SCADAConnect: signals connected SCADA, used as data for model calibration.

 

– Darwin Designer: automatic design of water supply network with the criteria provided by the user with the given target costs.

 

– Darwin Calibrator: Automatic calibration model calibration forms such as roughness calibration tube group, balancing water demand, localize leaks.

 

Bentley WaterGEMS practice on: