Công nghệ 3D và ứng dụng kiểm tra bảo dưỡng các vỉa hè của thành phố Mississauga – Canada

mississauga-1

 

Thành phố Mississauga đã triển khai giải pháp tham chiếu địa lý để theo dõi và bảo dưỡng cho 2.500km vỉa hè. Hệ thống cho phép Bộ giao thông vận tải có thể hình dung ra nơi kiểm tra, và điều hành việc sửa chữa cũng như ước tính được chi phí cho việc sửa chữa đó ngay trên mạng. Hệ thống được thiết kế tự động có khả năng mở rộng các cơ sở hạ tầng khác.

 

mississauga-2

 

Hệ thống vỉa hè được phát triển bằng phần mềm microStation VBA mở rộng để giảm thiểu chi phí và được thực hiện bằng hình thức trọn gói chìa khóa trao tay. Máy tính được trang bị microStation với bản đồ được lập chi tiết và có hình ảnh nền trên không. Hệ thống sử dụng một bản ghi GPS tự động, phân đoạn các tuyến đường mòn, đặt tên và lưu trữ hình ảnh tự động, tự động cập nhật các đợt thanh kiểm tra.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

mississauga-1

Thành phố Mississauga đã triển khai giải pháp tham chiếu địa lý để theo dõi và bảo dưỡng cho 2.500km vỉa hè. Hệ thống cho phép Bộ giao thông vận tải có thể hình dung ra nơi kiểm tra, và điều hành việc sửa chữa cũng như ước tính được chi phí cho việc sửa chữa đó ngay trên mạng. Hệ thống được thiết kế tự động có khả năng mở rộng các cơ sở hạ tầng khác.

mississauga-2

Hệ thống vỉa hè được phát triển bằng phần mềm microStation VBA mở rộng để giảm thiểu chi phí và được thực hiện bằng hình thức trọn gói chìa khóa trao tay. Máy tính được trang bị microStation với bản đồ được lập chi tiết và có hình ảnh nền trên không. Hệ thống sử dụng một bản ghi GPS tự động, phân đoạn các tuyến đường mòn, đặt tên và lưu trữ hình ảnh tự động, tự động cập nhật các đợt thanh kiểm tra.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley