Công cụ báo cáo hiện trạng đường phố tại Bristol – Anh

Bristol

 

Việc thu thập các thông tin công việc đường phố đại diện cho Bristol Water đòi hỏi nhiều lao động và khó hoàn thành. Công ty xác định giảm sự hỏng hóc và cải thiện giao tiếp đến cộng đồng, do đó đã sử dụng tư vấn để nâng cấp phần mềm mô hình thông tin Bentley Exor.

 

Để cung cấp báo cáo chính xác về thời gian, một ứng dụng quen thuộc được phát triển trong sự cộng tác với Exor. Đến nay, Bristol Water có thể có được các báo cáo cần thiết và cung cấp chính xác hơn trong việc quản lý thông tin. Với hiệu suất các công việc đường phố được phản ánh trong việc đánh giá hiệu quả trong tương lai và các khoản phí quy định, công cụ Exor làm giảm đáng kể rủi ro bị phạt.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Bristol

Việc thu thập các thông tin công việc đường phố đại diện cho Bristol Water đòi hỏi nhiều lao động và khó hoàn thành. Công ty xác định giảm sự hỏng hóc và cải thiện giao tiếp đến cộng đồng, do đó đã sử dụng tư vấn để nâng cấp phần mềm mô hình thông tin Bentley Exor.

Để cung cấp báo cáo chính xác về thời gian, một ứng dụng quen thuộc được phát triển trong sự cộng tác với Exor. Đến nay, Bristol Water có thể có được các báo cáo cần thiết và cung cấp chính xác hơn trong việc quản lý thông tin. Với hiệu suất các công việc đường phố được phản ánh trong việc đánh giá hiệu quả trong tương lai và các khoản phí quy định, công cụ Exor làm giảm đáng kể rủi ro bị phạt.

Theo Bentley Year In Infrastructure