Chương trình đầu tư nâng cấp đô thị khu vực Bắc Karnataka, Ấn Độ

Karnataka-1

 

Là một phần của chương trình đầu tư khu vực đô thị Bắc Kamataka. DHV Ấn Độ chuẩn bị một báo cáo dự án chi tiết để cung cấp một nguồn cấp nước mới đảm bảo không gián đoạn cho Bidar. DVH Ấn Độ đã đề nghị tu sửa mạng lưới và tăng công suất nguồn cung cấp nước để đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế đảm bảo đến năm 2041. Dự án 13.3 triệu USD sẽ cải tạo hệ thống truyền dẫn nước từ nguồn và xây dựng một nhà máy mới.

 

Karnataka-2

 

DVH Ấn Độ đã sử dụng WaterGEMS để mô hình hóa các hệ thống phân phối hiện có và loại bỏ sự mất cân bằng áp của một số khu vực và bổ sung thêm một số khu vực mới. Thiết kế thủy lực sử dụng các hệ thống hiện có, trừ đường ống dẫn không đảm bảo khả năng chịu được áp lực theo thiết kế. Bằng việc sử dụng WaterGEMS, DHV Ấn Độ thiết kế 22km ống chính cấp nước sạch và hơn 250km mạng lưới ống phân phối chỉ trong khoảng 2 tháng.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Karnataka-1

Là một phần của chương trình đầu tư khu vực đô thị Bắc Kamataka. DHV Ấn Độ chuẩn bị một báo cáo dự án chi tiết để cung cấp một nguồn cấp nước mới đảm bảo không gián đoạn cho Bidar. DVH Ấn Độ đã đề nghị tu sửa mạng lưới và tăng công suất nguồn cung cấp nước để đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế đảm bảo đến năm 2041. Dự án 13.3 triệu USD sẽ cải tạo hệ thống truyền dẫn nước từ nguồn và xây dựng một nhà máy mới.

Karnataka-2

DVH Ấn Độ đã sử dụng WaterGEMS để mô hình hóa các hệ thống phân phối hiện có và loại bỏ sự mất cân bằng áp của một số khu vực và bổ sung thêm một số khu vực mới. Thiết kế thủy lực sử dụng các hệ thống hiện có, trừ đường ống dẫn không đảm bảo khả năng chịu được áp lực theo thiết kế. Bằng việc sử dụng WaterGEMS, DHV Ấn Độ thiết kế 22km ống chính cấp nước sạch và hơn 250km mạng lưới ống phân phối chỉ trong khoảng 2 tháng.

Theo Bentley Year In Infrastructure