Phần mềm quản lý GIS cho Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Khánh Hòa

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa có địa chỉ tại 58 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa. Có lịch sử hình thành và phát triển từ một Nhà máy nước Nha Trang năm 1975 sau khi đất nước giải phóng và không ngừng phát triển, thay đổi tên gọi cho tới ngày nay thì có tên là Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Khánh Hòa.

Lĩnh vực kinh doanh gồm

• Dịch vụ phân phối điện, khí đốt, nước sạch

• Sản xuất và cung cấp nước sạch.

• Khảo sát thiết kế công trình đầu mối và hệ thống mạng lưới cấp thoát nước.

• Thi công lắp công trình đầu mối và hệ thống mạng lưới thoát nước.

• Tư vấn thẩm tra thiết kế mạng lưới và công trình trạm bơm cấp thoát nước.

• Quản lý và phát triển hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

• Lập dự án đầu tư công trình cấp thoát nước.

• Thông hút bể phối (hầm vệ sinh) các hộ gia đình.

• Giám sát thi công các công trình cấp thoát nước hạng 2.

• Kiểm định đồng hồ đo nước từ 15mm – 50mm.

Trong cuối tháng 3/2013, Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Việt An (Viet An Enviro) đã bàn giao và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu GIS, phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước iArcAcSSET for Water, triển khai ứng dụng Mô hình hóa và Phân tích thủy lực bằng phần mềm Bentley WaterGEMS cho Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Khánh Hòa (KHAWASSCO).

Thông tin dự án như sau:

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Khánh Hòa

– Dự án thuộc gói thầu: Lập phần mềm Bentley WaterGEMS, và quản lý tài sản mạng lưới cấp nước

– Thuộc Công trình: Phần mềm Bentley WaterGEMS, và quản lý tài sản mạng lưới cấp nước

– Phần mềm sử dụng: Bentley WaterGEMS, của hãng Bentley, Hoa Kỳ, và ArcGIS của hãng Esri, Hoa Kỳ

– Địa điểm triển khai dự án: tại Phòng Quản lý mạng lưới Cấp Thoát Nước, Công ty KHAWASSCO

– Thời gian thực hiện dự án: 03 tháng.

Mục đích của dự án:

– Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu mạng lưới cấp nước hiện có về cơ sở dữ liệu địa lý (GIS) theo mô hình cơ sở dữ liệu Geodatabase để phục vụ công tác xây dựng phần mềm quản lý tài sản mạng lưới cấp nước;

– Mô hình hóa và Phân tích thủy lực (mô hình hóa áp lực, lưu lượng, tuổi nước, hóa chất, khoanh vùng rò rỉ, thay thế và thiết kế mạng lưới,…);

– Đào tạo chuyển giao công nghệ chuẩn hóa dữ liệu GIS và phần mềm Bentley WaterGEMS.

Kết quả đạt được:

– Chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu hiện có của mạng lưới cấp nước thuộc Công ty KHAWASSCO quản lý từ các định dạng: *.dgn, *.dwg, ShapeFile, MapInfo vào mô hình cơ sở dữ liệu địa lý Geodatabase, trên nền dữ liệu địa chính tỷ lệ 1: 2.000, hệ tọa độ VN-2000;

– Cơ sở dữ liệu GIS sau khi chuẩn hóa thống nhất phục vụ công tác quản lý tài sản các đối tượng thuộc mạng lưới bằng phần mềm Quản lý Tài sản trên nền công nghệ ArcGIS;

– Ứng dụng phần mềm Bentley WaterGEMS khai thác cơ sở dữ liệu GIS đã chuẩn hóa, đồng thời kết nối với dữ liệu truyền các thiết bị đo đếm từ xa (SCADA) để thực hiện các bài toán phân tích thủy lực và mô hình hóa mạng lưới cấp nước phục vụ công tác vận hành và quản lý mạng lưới.

Kết luận:

– Dự án đã thiết lập cơ sở dữ liệu địa lý theo mô hình Geodatabase thống nhất, sử dụng được trên cả phần mềm quản lý tài sản iArcAcSSET for Water, phần mềm Mô hình hóa và Phân tích thủy lực Bentley WaterGEMS và tích hợp với cơ sở dữ liệu khách hàng, và hóa đơn sau này.

– Mô hình mạng lưới và phân tích thủy lực mạng lưới cấp nước Khánh Hòa được chuẩn hóa toàn mạng.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU