Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho chủ Doanh nghiệp

Năm 2011, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành biên soạn và in ấn “Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho chủ Doanh nghiệp” để phân phối đến các doanh nghiệp. Trong năm vừa qua, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những thay đổi và có các văn bản mới thay thế cho các văn bản trước đây. Do đó, để kịp thời cung cấp các thông tin và các quy định mới của pháp luật bảo vệ môi trường đến chủ các cơ sở sản xuất công nghiệp, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức biên soạn lại tài liệu này nhằm cập nhật các quy định mới nhất về bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp cần phải biết, phải thực hiện kể từ khi chuẩn bị thành lập đến khi đi vào sản xuất ổn định. Đây là tài liệu hướng dẫn rất hữu ích dành cho các Doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình; đồng thời cũng là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường. Trong quá trình biên soạn có thể sẽ có một số vấn đề chưa hoàn chỉnh, Ban biên tập rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà quản lý, các chuyên gia môi trường để tài liệu được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

 

download-w

 

—————————————————————–

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An

Hotline: 0902 970 009

Email: sales@vietan-enviro.com

Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnEnviro

Youtube: https://www.youtube.com/VietanEnviro