Cấm các tỉnh “cho mời” dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương ngăn chặn dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất nguy cơ cao gây ô nhiễm.

 

duong-giao-thong-ven-bien-ninh-thuan
Đường giao thông ven biển Ninh Thuận

Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, quá trình thu hút đầu tư, bộ ngành, địa phương không cho phép các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm. Thủ tướng giao các đơn vị liên quan rà soát ban hành, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng này. Bộ Khoa học tăng cường đánh giá tác động của công nghệ nhập khẩu đến môi trường.

 

he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cty-cp-mia-duong-son-la

 

Bộ Tài nguyên được giao thanh, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên; chấn chỉnh việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành trong năm 2017. Bên cạnh đó, Bộ này có trách nhiệm điều tra, đánh giá nguồn thải và hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải năm 2018.

 

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương xử lý triệt để, di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, tất cả các khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên địa phương.

 

Có thể bạn quan tâm:

 

Đồng nai chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường cho nhiều tỉnh

Sổ tay hướng dẫn xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp quan trọng

Nước thải công nghiệp được phân loại như thế nào?

Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải tại các KCN, KCX