Cảm biến đo độ dẫn diện Endress Hauser

1. Condumax CLS12/CLS13/CLS15(D)/CLS16(D)/CLS19/CLS21(D) conductivity sensors

Condumax CLS của hãng Endress Hauser là nhóm các điện cực đo độ dẫn điện sử dụng cho môi trường nước và nước thải, có thể lắp đặt trong đường ống và dễ dàng được vệ sinh.

+ CLS12/CLS13 ứng dụng cho các nhà máy điện.

+ CLS15/CLS19 ứng dụng cho môi trường nước tinh khiết, nước siêu sạch…

ConduMax W CLS 12

ConduMax W CLS 13

Condumax W CLS15 and CLS15D

Condumax CLS16 and CLS16D

Condumax W CLS19

Condumax CLS21 and CLS21D

2. Indumax CLS50(D)/CLS54 conductivity sensors

Indumax là dòng sensor đo độ dẫn điện ứng dụng trong ngành hóa học, thực phẩm của hãng Endress+Hauser. Sensor cho các ứng dụng trong hóa chất có thể chịu được sự ăn mòn và nhiệt độ cao (180 độ) hay các tính năng vệ sinh dùng cho các ứng dụng thực phẩm.

Indumax CLS50/CLS50D

Indumax H CLS54