Các phương pháp quan trắc chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản

Tài liệu Các phương pháp quan trắc chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản bao gồm các nội dung:

 

I. LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU NƯỚC

 

1.1 Nguyên tắc

 

1.2 Chọn chỗ để lấy mẫu

 

1.3 Các loại mẫu

 

1.4 Dụng cụ và cách lấy mẫu

 

1.5 Bảo quản mẫu

 

II. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

2..1. Chất rắn (Solids)

 

2..2. TDS (Total Dissolved Solids)

 

2.3. TSS (Total Suspended Solids)

 

2.4. pH

 

2.5. Độ mặn

 

2.6. Độ kiềm

 

2.7. Ôxy hoà tan (DO)

 

2.8. Nhu cầu ôxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand – BOD)

 

2.9. Nhu cầu ôxy hoá học (Chemical Oxygen Demand -COD)

 

2.10. Ammonia NH4 +

 

2.11. Nitrate NO3 –

 

2.12. Phốt phat PO4 3-

 

download-w

 

>> Có thể bạn quan tâm: Phú Yên: ngư dân mất tiền tỷ vì tôm hùm chết hàng loạt

 

—————————————————————–

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An

Hotline: 0902 970 009

Email: sales@vietan-enviro.com

Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnEnviro

Youtube: https://www.youtube.com/VietanEnviro