Các nhà máy thép phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải

 Tháng 10/2016, tất cả các nhà máy thép phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải. Đó là chỉ đạo của ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Cụ thể, ông Quốc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các sở, ngành có liên quan tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các nhà máy thép trong việc đầu tư thiết bị quan trắc tự động để hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động trong tháng 10. UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT làm thủ tục xây dựng trạm quan trắc môi trường tự động của tỉnh sớm để chuyển cho Sở Tài chính xét duyệt kinh phí.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khẩn trương đầu tư mạng quan trắc tự động theo dõi bụi tại các nhà máy luyện thép, cuối tháng 7/2016, Sở TN&MT đã khảo sát 7 nhà máy luyện thép đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay, hạ tầng kết nối tại các nhà máy thép này về cơ bản đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động.

 

 

Các nhà máy thép phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải
Các nhà máy thép phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải

 

Tuy nhiên, các nhà máy luyện thép gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư hệ thống quan trắc tự động như: hệ thống quan trắc khí thải tự động có vốn đầu tư cao, thời gian thực hiện gấp và chưa có quy định cụ thể về thông số khí thải phải quan trắc… Theo Sở TN&MT, sau khi hệ thống quan trắc tự động khí thải tại các nhà máy thép hoàn chỉnh, Sở TN&MT sẽ kết nối, tiếp nhận quản lý số liệu quan trắc tự động nước thải, khí thải từ các nhà máy luyện thép vào trạm điều hành trung tâm tạm thời do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 

Hiện Sở TN&MT đang lập dự án đầu tư trạm quan trắc tự động môi trường của tỉnh và dự kiến cuối tháng 8 sẽ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện vào đầu năm 2017 với số vốn khoảng 30 tỷ đồng. 

 

Theo Tuấn Ngọc/ Báo Pháp Luật Việt Nam