Bentley và giải pháp thiết kế thành phố Apeldoorn 3D – Hà Lan

Apeldoorn-1

 

Nằm ở trung tâm của Hà Lan, thành phố Apeldoorn hoạt động như là một website “thành phố ảo” để giao tiếp với các công dân của thành phố. Các bài thuyết trình 3D thu hút người sử dụng trong quá trình quy hoạch thành phố. Để khắc phục chi phí cao cho việc chuyển đổi định dạng thiết kế thành phố 3D, thành phố đã thiết lập một mô hình 3D như là một phần trong quá trình thiết kế.

 Apeldoorn-2

Thành phố đã sử dụng Bentley map cho việc thiết kế mô hình thành phố 3D. Nhóm nghiên cứu dự án đã tích hợp thành công các định dạng 3D từ các ngành khác nhau và xuất bản các thiết kế trang web của thành phố ảo. Mô hình này đã tăng năng của các nhà thiết kế lên 50%, loại bỏ quá trình chuyển đổi và tạo các nội dung 3D trong suốt quá trình triển khai dự án.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Apeldoorn-1

Nằm ở trung tâm của Hà Lan, thành phố Apeldoorn hoạt động như là một website “thành phố ảo” để giao tiếp với các công dân của thành phố. Các bài thuyết trình 3D thu hút người sử dụng trong quá trình quy hoạch thành phố. Để khắc phục chi phí cao cho việc chuyển đổi định dạng thiết kế thành phố 3D, thành phố đã thiết lập một mô hình 3D như là một phần trong quá trình thiết kế.

 Apeldoorn-2

Thành phố đã sử dụng Bentley map cho việc thiết kế mô hình thành phố 3D. Nhóm nghiên cứu dự án đã tích hợp thành công các định dạng 3D từ các ngành khác nhau và xuất bản các thiết kế trang web của thành phố ảo. Mô hình này đã tăng năng của các nhà thiết kế lên 50%, loại bỏ quá trình chuyển đổi và tạo các nội dung 3D trong suốt quá trình triển khai dự án.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley