Bentley map với khả năng hỗ trợ hoạt động quy hoạch thành phố Dzerzhinsk – Nga

Dzerzhinsk-1

 

Để thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Nga trong hoạt động quản lý quy hoạch các thị trấn, thành phố Dzerzhinsk đã phát triển hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ các địa phương trong quá trình ra quyết định. Hệ thống này cho phép quản lý hiệu quả hơn trong việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch, truy cập các thông tin phát triển đô thị, trao đổi dữ liệu giữa các phòng ban và cho phép cá nhân và tổ chức có thể tìm kiếm hoặc truy cập dữ liệu các hoạt động của thị trấn.

 

Dzerzhinsk-2

 

Bentley map và Geo Web publisher đã được ứng dụng để phát triển hệ thống modul quản lý và trao đổi thông tin không gian địa lý, mô hình và các hình ảnh vệ tinh, dữ liệu đồ họa của thị trấn, bản đồ quy hoạch và các tài liệu khác. Việc sử dụng các modul đã giúp giảm 50% chi phí cho quá trình thực hiện, giảm được 5 lần thời gian cần thiết để cập nhật dữ liệu, và giảm tới 4 lần thời gian vẽ bản thiết kế.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Dzerzhinsk-1

Để thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Nga trong hoạt động quản lý quy hoạch các thị trấn, thành phố Dzerzhinsk đã phát triển hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ các địa phương trong quá trình ra quyết định. Hệ thống này cho phép quản lý hiệu quả hơn trong việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch, truy cập các thông tin phát triển đô thị, trao đổi dữ liệu giữa các phòng ban và cho phép cá nhân và tổ chức có thể tìm kiếm hoặc truy cập dữ liệu các hoạt động của thị trấn.

Dzerzhinsk-2

 

Bentley map và Geo Web publisher đã được ứng dụng để phát triển hệ thống modul quản lý và trao đổi thông tin không gian địa lý, mô hình và các hình ảnh vệ tinh, dữ liệu đồ họa của thị trấn, bản đồ quy hoạch và các tài liệu khác. Việc sử dụng các modul đã giúp giảm 50% chi phí cho quá trình thực hiện, giảm được 5 lần thời gian cần thiết để cập nhật dữ liệu, và giảm tới 4 lần thời gian vẽ bản thiết kế.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley