Bentley map với công cuộc hiện đại hóa lưu trữ các bản đồ địa chính và hệ thống phục hồi tại thành phố Dhaka – Bangladesh

Dhaka-1

 

Ước mơ tạo ra một Bangladesh kỹ thuật số đang dần được thực hiện bởi việc hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu kỹ thuật số cho các siêu đô thị của Dhaka. Bộ Thanh tra và đất đai (DlrS) đã bắt tay vào một dự án thí điểm trị giá 20 triệu USD để hiện đại hóa lưu trữ bản đồ địa chính và hệ thống phục hồi. Hơn một nửa các hồ sơ đất đai ở Bangladesh đang lưu trữ dạng giấy, mục đích của dự án này nhằm số hóa toàn bộ các hồ sơ địa chính của Dhaka.

 

Dhaka-2

 

DlrS thay thế các công cụ điều tra thông thường với khảo sát hiện đại và công nghệ xử lý dữ liệu. Nhóm đã sử dụng các trạm thu thập dữ liệu để khảo sát. Bentley powerSurvey được sử dụng để xử lý dữ liệu điều tra và Bentley map được sử dụng để lập các bản đồ địa chính. Sử dụng các phần mềm trên để tạo ra, thao tác và chia sẻ thông tin địa chính đã được chứng minh là rất hiệu quả. 

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Dhaka-1

Ước mơ tạo ra một Bangladesh kỹ thuật số đang dần được thực hiện bởi việc hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu kỹ thuật số cho các siêu đô thị của Dhaka. Bộ Thanh tra và đất đai (DlrS) đã bắt tay vào một dự án thí điểm trị giá 20 triệu USD để hiện đại hóa lưu trữ bản đồ địa chính và hệ thống phục hồi. Hơn một nửa các hồ sơ đất đai ở Bangladesh đang lưu trữ dạng giấy, mục đích của dự án này nhằm số hóa toàn bộ các hồ sơ địa chính của Dhaka.

Dhaka-2

DlrS thay thế các công cụ điều tra thông thường với khảo sát hiện đại và công nghệ xử lý dữ liệu. Nhóm đã sử dụng các trạm thu thập dữ liệu để khảo sát. Bentley powerSurvey được sử dụng để xử lý dữ liệu điều tra và Bentley map được sử dụng để lập các bản đồ địa chính. Sử dụng các phần mềm trên để tạo ra, thao tác và chia sẻ thông tin địa chính đã được chứng minh là rất hiệu quả. 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: