Bentley map và thành phố GIS 3D Jaffna – Sri Lanka

Sri-Lanka

 

Nằm ở phía Bắc của Sri Lanka, thành phố Jaffna đã ứng dụng những tiến bộ trong công nghệ trắc quang kỹ thuật số để phát triển thành phố GIS 3D. Mô hình 3D GIS sẽ hỗ trợ các hoạt động quy hoạch thành phố trong lĩnh vực viễn thông, quản lý thiên tai, an ninh quốc gia, quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng. Cục khảo sát Sri Lanka đã tạo ra mô hình 3D GIS từ các ảnh trên không gồm 10km2.

 

Sri-Lanka-1

 

Sử dụng Bentley map và các ứng dụng trắc quang khác, bộ phận tạo ra mô hình kỹ thuật số, ứng dụng các lớp vector và xây dựng cơ sở dữ liệu về độ cao. Khả năng sử dụng Bentley map tích hợp với GIS và kỹ thuật trắc quan để tạo ra mô hình GIS 3D thành phố Jaffna.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Sri-Lanka

Nằm ở phía Bắc của Sri Lanka, thành phố Jaffna đã ứng dụng những tiến bộ trong công nghệ trắc quang kỹ thuật số để phát triển thành phố GIS 3D. Mô hình 3D GIS sẽ hỗ trợ các hoạt động quy hoạch thành phố trong lĩnh vực viễn thông, quản lý thiên tai, an ninh quốc gia, quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng. Cục khảo sát Sri Lanka đã tạo ra mô hình 3D GIS từ các ảnh trên không gồm 10km2.

Sri-Lanka-1

Sử dụng Bentley map và các ứng dụng trắc quang khác, bộ phận tạo ra mô hình kỹ thuật số, ứng dụng các lớp vector và xây dựng cơ sở dữ liệu về độ cao. Khả năng sử dụng Bentley map tích hợp với GIS và kỹ thuật trắc quan để tạo ra mô hình GIS 3D thành phố Jaffna.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley