BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ THEO MẪU NÀO?

Câu hỏi: Trong Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT có quy định hằng quý đều phải làm báo cáo quan trắc theo mẫu A1 còn trong quyết định 13/2016/QD-UBND tỉnh Bình Dương có quy định là một năm làm báo cáo giám sát 1 lần. Vậy Báo cáo giám sát quy định trong quyết định 13/2016/QD-UBND có phải là Báo cáo kết quả quan trắc trong thông tư 43/2015/TT-BTNMT không ạ?
Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường thì Công ty có trách nhiệm lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo đợt (3 tháng/lần) theo mẫu quy định tại Biểu A1 Phụ lục V và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường tổng hợp năm theo mẫu quy định tại Biểu A2 Phụ lục V Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT, thời gian gửi báo cáo kết quả quan trắc định kỳ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc.
Theo điểm a, b khoản 7 Điều 35 và điểm a, b khoản 3 Điều 38 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương (Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ) quy định Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường và thuộc đối tượng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh phải tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường nguồn thải định kỳ 3 tháng/lần.
nha-tram-chua-tu-tram-quan-trac
Trong thời gian chưa có hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện báo cáo quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT.
Do vây, quy định thực hiện quan trắc môi trường định kỳ tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND là như nhau. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Doanh nghiệp, quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương quy định thời gian tổng hợp và nộp báo cáo giám sát môi trường gửi về cơ quan quản lý nhà nước định kỳ 1 lần/năm;
Đối với vấn đề quan trắc môi trường định kỳ và thời gian nộp báo cáo hiện nay có nhiều văn bản quy định và chưa thống nhất, do vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát để có quy định thống nhất để cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình thực hiện. Trong thời gian chưa có hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị ông thực hiện báo cáo quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT.
Lưu ý: Đối tượng và tần suất quan trắc tối thiểu được quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu công nghiệp, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu còn có nội dung nào chưa rõ thì liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường để được hướng dẫn chi tiết hơn (Điện thoại: 0650.3834765).
 
Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, chuyển đến bà Trịnh Trang để biết và thực hiện./.
Hiện nay Việt An đang là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn và lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giải pháp phù hợp nhất!
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An.
Địa chỉ : 32 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 8 6296 2667 – Fax: +84 8 6296 2668
Email: sales@vietan-enviro.com
Hotline: + 84 902 970 009
Website: www.vietan-enviro.com
Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương