100% các nguồn khí thải công nghiệp lớn phải có trạm quan trắc khí tự động vào năm 2020

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng cho biết, theo dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, phải kiểm soát các nguồn phát sinh khí thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí xung quanh, bảo đảm cho mọi người dân được sống và làm việc trong môi trường trong lành.
 

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch này là bảo đảm giảm 20% lượng bụi, các chất SO2, NOx… phát sinh từ các cơ sở sản xuất xi măng, điện, hóa chất, phân bón và sản xuất dầu mỏ. Đồng thời hướng tới giảm 10% lượng bụi, SO2, NOx… phát sinh từ các cơ sở sản xuất khác và các phương tiện giao thông vận tải.
 
Kế hoạch có nội dung ưu tiên tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí với các mục tiêu cụ thể là kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, hoạt động thi công xây dựng.
 
 
 
Đối với kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp từ nay đến năm 2020, chủ yếu tập trung vào 4 ngành sản xuất công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, phân bón hóa học và sản xuất thép.
Đối với kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp từ nay đến năm 2020, chủ yếu tập trung vào 4 ngành sản xuất công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, phân bón hóa học và sản xuất thép.

 

 
Đối với kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp từ nay đến năm 2020, chủ yếu tập trung vào 4 ngành sản xuất công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, phân bón hóa học và sản xuất thép. Đối với 4 ngành này cũng sẽ chỉ tập trung kiểm soát các cơ sở sản xuất có nguồn phát thải lượng không khí ô nhiễm lớn. Đồng thời hướng tới đến năm 2020, 100% các nguồn khí thải công nghiệp lớn có trạm quan trắc khí tự động, liên tục.
 
 
Với nguyên tắc lấy phòng ngừa ô nhiễm làm chính, kết hợp với xử lý, khắc phục ô nhiễm, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường xung quanh, theo Tổng cục Môi trường, Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn 2025 phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành sản xuất và từng địa phương.
 
 
Ngoài ra, phải thấy rõ quản lý chất lượng không khí là trách nhiệm của chủ các nguồn phát thải và các cơ quan quản lý Nhà nước với sự giám sát của nhân dân.
 
 
Theo Tổng cục Môi trường, để thực hiện mục tiêu trên trước hết phải xác định được chủ các nguồn phát thải bằng cách kiểm kê chặt chẽ nguồn phát thải. Mục tiêu của Kế hoạch cũng phải bảo đảm hài hòa và tham vấn ý kiến của các Bộ, ngành, đặc biệt trong việc phân công trách nhiệm và kinh phí…/.
 
 

Để hiểu thêm về hệ thốn quan trắc khí thải tự động ngành sản xuất phôi thép, xin truy cập vào đây: http://quantrackhithai.net/

 

Hiện nay Việt An đang là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn và lắp đặt trạm quan trắc khí thải theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giải pháp phù hợp nhất!

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An.
Địa chỉ : 32 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : +84 8 6296 2667 – Fax: +84 8 6296 2668
Email: sales@vietan-enviro.com
Hotline: + 84 902 970 009