Supply and installation of automatic wastewater – emission monitoring systems for steel factory

This is one of the projects contributing to affirm the leading position of Viet An in the field of environment monitoring, with total of 13 emission monitoring stations and 02 waste water monitoring stations installed.

Project details:

  • Number of stations: 13 emission monitoring stations and 02 waste water monitoring stations
  • Monitoring parameters of emission monitoring stations: Dust, Flow, O2, SO2, NOx, CO, Pressure, Temperature
  • Monitoring parameters of industrial waste water monitoring stations (capacity of 800m3/h): Hg, Cd, Phenol, Cyanide, Total Chromium, Total Nitrogen, Oil, COD, pH, TSS, Temperature
  • Camera system for continuous monitoring of waste water and emissions quality
  • The backup system ensures equipment operation within 30 minutes of the power failure
  • Providing a separate server for monitoring system & monitoring software for online measurement data iLotusLand for Monitoring on Web and Mobile basis

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: