Chức năng chính của hoạt động bảo trì là đảm bảo cho thiết bị hoạt động liên tục, tạo ra môi trường sản xuất an toàn cho người vận hành. Đặc biệt là hệ thống an toàn (Emergency SD system) hay hệ thống liên quan đến cháy nổ (F&G). Đây là các hệ thống thường ít được vận hành, nhưng độ sẵn có là bắt buộc. Các hệ thống này cần có kế hoạch bảo trì ngăn ngừa và bảo trì dự đoán phù hợp, để khi xảy ra sự cố, chúng hoạt động kịp thời, giảm thiểu hậu quả cho quá trình sản xuất.

Vậy các hệ thống quan trắc_môi_trường có cần bảo trì định kỳ hay không? Câu trả lời là có. Tuy không trực tiếp tạo ra sản phẩm, nhưng hệ thống này lại cực kỳ quan trọng:

  • Các dữ liệu quan trắc giúp người vận hành đánh giá được chất lượng của quy trình xử lý, kịp thời điều chỉnh để tối ưu vận hành, đồng thời giảm thiểu nguy hại cho môi trường.
  • Nếu thiết bị không được bảo trì đúng cách, các giá trị đo bị sai, nhà máy phải giải trình cho cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra sự vụ. Nghiêm trọng hơn, nhà máy có thể bị đình chỉ sản xuất hoặc phạt hành chính nặng do không chứng minh được chất xả thải ra môi trường có hợp chuẩn hay không.

Bảo trì định kỳ thực sự quan trọng trong hoạt động của nhà máy, đặc biệt với các hệ thống liên quan đến an toàn của con người và môi trường.