Cảm biến đo mức dạng que Endress Hauser

1. Liquipoint T FTW31/32

Cảm biến đo mức dạng que Liquipoint T FTW31/32 của hãng Endress+Hauser với nhiều sự lựa chọn về điểm đo và khoảng cách đo.

Liquipoint T FTW31/32