• Phocus2 là một hệ thống ghi dữ liệu âm thanh được thiết kế để sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện và khoanh vùng rò rỉ trên hệ thống phân phối nước. Khu vực rộng lớn có thể được…
  • Đối với các Công ty Cấp Nước có địa bàn rộng và số lượng nhân viên dò tìm rò rỉ nhỏ thì Phocus.sms là một hệ thống hiệu quả giúp phát hiện rò rỉ tự động và báo động từ…
  • Phocus.hr là một biến thể khác của Primayer Phocus của tiếng ồn logger. Nó truyền dữ liệu thông qua các mạng lưới phát thanh AMR HOMERIDER HỆ THỐNG. Nó được thiết kế để phát hiện và định vị rò rỉ…
  • Thiết bị tiền định vị kết hợp tương quan âm thế hệ mới Enigma của hãng Primayer (UK). Enigma® là thiết bị tiền định vị loại kỹ thuật số, thế hệ mới, sử dụng để phát hiện đoạn ống bể trong mạng…
  • Enigma®-HQ là một biến thể của chuẩn Enigma đa điểm tương quan logger mà đã được tối ưu hóa cho các vị trí rò rỉ trong đường ống có đường kính lớn hơn và khoảng cách xa hơn. Một chổ…

SẢN PHẨM VIỆT AN