Phần mềm thủy lực Bentley WaterGEMS V8i

WaterGEMS (và SewerGEMS) của hãng Bentley là phần mềm ứng dụng mô hình hóa thủy lực, mô phỏng chất lượng nước trong hệ thống phân phối nước với khả năng tương tác tiên tiến, xây dựng mô hình không gian địa lý và tích hợp các công cụ quản lý. WaterGEMS cung cấp một môi trường làm việc dễ dàng cho phép người dùng có thể phân tích, thiết kế, tối ưu hóa hệ thống cấp nước. WaterGEMS có thể vận hành trên các phần mềm sau: Micro Station, AutoCAD, chế độ độc lập Stand Alone và đặc biệt là ArcGIS. Người dùng có thể sử dụng WaterGEMS để giải quyết những vấn đề sau:

 • Phân tích tính toán thủy lực theo thời gian của hệ thống phân phối nước với các đối tượng như Bơm, Bể chứa, Đường ống, Ống nối, Cống, Kênh hở, Van…
 • Thực hiện dự báo mô phỏng thời gian kéo dài để phân tích khả năng phản ứng của hệ thống thủy lực với những nhu cầu cung và cấp nước khác nhau.
 • Phân tích lưu lượng chữa cháy trong điều kiện khắc nghiệt của hệ thống.
 • Ứng dụng chức năng quản lý Kịch Bản, so sánh các tình huống khác nhau trong hệ thống thủy lực.
 • Hiệu chỉnh mô hình bằng tay với công cụ Darwin Calibrator thông qua thuật toán di truyền.
 • Đặc biệt, chạy trên ứng dụng của các phần mềm khác như MicroStation, AutoCAD và ArcGIS cho phép ứng dụng hệ thống thông tin địa lý giải quyết các vấn đề thủy lực mạng lưới đường ống cấp thoát nước.

Tính năng tiêu biểu WaterGEMS

Có thể nói phần mềm WaterGEMS là phần mềm xuất sắc nhất hiện nay về mô hình thủy lực, tính toán cho mạng lưới cấp nước với các tính năng tiêu biểu như:

1/ Hệ điều hành:

WaterGEMS cho phép các tập tin trên cùng một dự án có thể làm việc liên tục trên ArcGIS, AutoCAD, MicroStation hoặc Stand Alone.

Ngoài ra, các dữ liệu từ tất cả bốn nền tảng được lưu trữ trong một kho dữ liệu duy nhất.

2/ Lịch sử nhà cung cấp:

 • Mô hình hóa phần mềm từ năm 1979
 • Lần đầu tiên tạo ra phần mềm mô hình nước cho Windows, AutoCAD, ArcGIS và Microstation.
 • Hơn 300.000 người sử dụng mô hình phần mềm
 • Dịch sang nhiều ngôn ngữ trên toàn thế giới

3/ Tích hợp Microstation, Autodesk, ESRI, Google Earth

 • Tích hợp đầy đủ với tất cả các phiên bản hiện hành của MicroStation. Trong đó,MicroStation được sử dụng như một cách chia sẻ một nhiệm vụ chung để cung cấp các dự án tốt hơn. Với một bộ phần mềm tích hợp của dễ sử dụng và khả năng linh hoạt, MicroStation giúp cải thiện thiết kế, mô hình, trực quan, tài liệu, và dự án bản đồ của tất cả các hình dạng và kích cỡ.
 • Tích hợp đầy đủ với tất cả các phiên bản hiện tại của AutoCAD.
 • Tích hợp đầy đủ với tất cả các phiên bản hiện hành của ESRI.
 • Kết quả WaterGEMS và dữ liệu đầu vào có thể dễ dàng được xuất sang Google Earth một cách miễn phí.

4/ Ngôn ngữ lập trình: Microsoft. NET và phần không gian địa lý ArcObjects Model.

5/ Dung lượng file: 2 Giga Bytes

6/ Tích hợp GIS: Tích hợp hoàn toàn với ArcGIS. Thông tin được lưu trữ trong một tập tin (*.mdb). Và có thể được sử dụng như một phần của Geodatabase này.

7/ Giao diện người dùng đồ họa:

WaterGEMS cung cấp một giao diện người dùng tùy biến để giúp tối đa hóa tính dễ sử dụng và tạo thành một hệ thống nhiều màu sắc, kích thước, truy vấn và các tiêu chuẩn báo cáo. Giao diện người dùng cho phép bạn gọi ra một tính năng (các lớp nền, kịch bản, …) hoặc người dùng sau đó có thể gắn vị trí hộp thoại bất cứ nơi nào trên màn hình. Hộp thoại có thể được cập nhật hoặc xếp chồng lên nhau trên các tính năng khác nhau để cho phép bạn chuyển đổi giữa chúng.

Khả năng cho phép có nhiều biểu đồ, bảng biểu và hồ sơ mở cùng một lúc.

8/ Files dữ liệu nền:

Sử dụng lớp nền để hiển thị hình ảnh phía sau mạng.

Sử dụng bất kỳ định dạng dữ liệu sau đây:

 • Stand Alone: dxf, shp, bmp, jpg, jpeg, JPE, JFIF, gif, tif, tiff, png, hoặc tập tin sid…
 • AutoCAD: Tất cả các hỗ trợ nền AutoCAD
 • MicroStation: Tất cả MicroStation hỗ trợ nền
 • ArcGIS: Tất cả ArcGIS hỗ trợ nền

9/ Element Symbology:

Khả năng tạo ra nhiều màu và các lớp chú thích cho từng loại đối tượng. Cho phép hiển thị nhiều màu sắc với các cài đặt hiển thị khác nhau có thể dễ dàng bật hay tắt. Nhiều màu và chú thích các dự án được tổ chức và lưu vào thư mục.

Ngoài ra WaterGEMS for ArcGIS cũng cung cấp đầy đủ các chức năng thiết lập tùy biến hiển thị. Người dùng có thể chọn để tổ chức các phần tử ghi nhãn, màu sắc và kích thước mã hóa dựa trên bất kỳ thuộc tính.

10/ ArcGIS GeoTables:

GeoTables cho phép cho một cái nhìn năng động trong việc lưu trữ thông tin GIS. Các dữ liệu được duy trì trong kịch bản hiện tại (Current Senario) được quản lý bởi ArcMap. Bất kỳ cột dữ liệu nào được thêm vào bảng đối tượng GeoTable là tự động cập nhật vào những thuộc tính của bảng ArcGIS và được đồng bộ với các bảng thuộc tính. Có nghĩa là các cột, dữ liệu và định dạng được chia sẻ lẫn nhau.

Sử dụng GeoTables, bạn có thể:

 • Áp dụng các đối tượng được định nghĩa trong ArcMap để bản đồ hóa các yếu tố trên Bentley WaterGEMS
 • Sử dụng ArcMap Select By Attributes  để chọn các yếu tố bản đồ dựa trên Bentley WaterGEMS
 • Tạo các báo cáo và đồ thị

Ngoài ra, GeoTables đơn giản hóa việc nhập dữ liệu, phân tích kết quả và chỉnh sửa bên trong của ArcGIS.

11/ Chia sẻ dữ liệu: Chia sẻ tập tin của cùng một dự án với AutoCAD, MicroStation, ArcGIS hoặc Stand Alone

12/ Tạo mô hình: Mô hình có thể được tạo ra bằng tay hoặc nhập (import)

13/ Model Builder

ModelBuilder cho phép bạn sử dụng dữ liệu hiện có để xây dựng một mô hình mới hoặc cập nhật một mô hình hiện có.

ModelBuilder hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu, từ cơ sở dữ liệu đơn giản, CAD bản vẽ, bảng tính (như Excel hay Lotus), GIS dữ liệu (chẳng hạn như các tập .shp)….

14/ Nhập dữ liệu cao độ:

Trex giúp xây dựng mô hình dễ dàng bằng cách chiết xuất dữ liệu độ cao từ nhiều loại mô hình số độ cao: DXF Contour, Land XML, mô hình độ cao tại chỗ, GIS shapefile, DEM, DTM, TÍN. WaterGEMS có thể trích xuất dữ liệu độ cao từ cả hai định dạng vector và raster. Đây là một cách tiết kiệm thời gian rất lớn trong việc xây dựng các mô hình.

15/ Time – Series Data:

WaterGEMS’s Time cho phép bạn nhập dữ liệu thực tế và so sánh với các kết quả tính toán từ mô hình ở định dạng đồ thị. Điều này đặc biệt hữu ích trong so sánh dữ liệu chuỗi thời gian để hiệu chuẩn mô hình. Tính năng này có thể được sử dụng để hiển thị các giá trị dữ liệu thời gian người dùng cung cấp bên cạnh kết quả tính toán trong hộp thoại hiển thị đồ thị. Khả năng chính xác của mô hình đôi khi có thể được xác định nhanh chóng bằng cách so sánh hình ảnh bên kết quả tính toán với kết quả thực tế.

16/ Model Skeletonization: Skelebrator loại bỏ sự phức tạp trong mạng thủy lực

17/ Thành phần của hệ thống thủy lực:

Đường ống (Pipes), Nút nối (Junctions), Trụ cứu hỏa (Hydrants), Hồ chứa (Tanks), Đài nước (Reservoirs), Bơm (Pumps), Các loại Van (valves như PRV, PSV, PBV, FCV, TCV, GPV, Isolation Vales… ), Điểm cao độ S (pot Elevations), Tua Bin (Turbines), Periodic Head, Flow Element, Van khí (Air Valves), Hồ thủy khí (Hydropneumatic Tanks), Van tràn (Surge Valves), Van kiểm tra (Check Valves), Thiết bị xả khí (Discharge to atmosphere element),Tiết lưu giữa các đoạn ống (Orifice between pipes element), Hồ tràn (Surge Tanks). Riêng về Hồ chứa: cung cấp nhiều tùy chọn cho dòng chảy trong hồ.

18/ Phân tích chế độ dòng chảy cứu hỏa:

Có thể mô hình hóa dòng chảy cứu hỏac độ. Dòng chảy cứu hỏa có thể được tính cho một nút duy nhất, một nhóm các nút, hoặc tất cả các nút trong hệ thống. Sử dụng trình duyệt Fire Flow hiển thị các kết quả phân tích lưu lượng chữa cháy của hệ thống cho các hoạt động quy định trong hệ thống. WaterGEMS hỗ trợ nhiều tính toán lưu lượng chữa cháy đồng thời.

19/ Công cụ Prototypes: 

WaterGEMS cho phép người dùng tạo ra mẫu ban đầu, cho phép nhập các giá trị mặc định cho các phần tử trong mạng. Những giá trị này được sử dụng trong khi đặt ra các mạng lưới có thể làm giảm đáng kể các yêu cầu nhập dữ liệu nếu một nhóm các phần tử mạng chia sẻ dữ liệu chung.

20/ Tính toán mô hình và giảm thất thoát nước:

Dùng trường dữ liệu SCADA hoặc nguồn dữ liệu khác để hiệu chỉnh mô hình thủy lực. Tìm các giá trị tối ưu cho bất kỳ sự kết hợp của các tham số mô hình như độ nhám ống, nhu cầu nối và liên kết (đường ống và van) tình trạng hoạt động, phù hợp nhất với tình hình thực tế trong hệ thống thủy lực.Hiệu chuẩn nước rò rỉ chỉ có sẵn trong WaterGEMS. Chức năng này là rất quan trọng để dự báo chính xác số lượng rò rỉ dựa trên trường dữ liệu thực tế.

21/ Quản lý kịch bản (Scenario):

Kịch bản và giải pháp thay thế – dữ liệu thừa kế

Kịch bản cho phép thiết lập không giới hạn trường hợp khác nhau cho mô hình, và sau đó sửa đổi, tính toán, xem xét và so sánh hệ thống theo những điều kiện đó. WaterGEMS cung cấp dữ liệu thừa kế duy nhất giữa các lựa chọn thay thế để các dữ liệu di truyền luôn luôn được cập nhật trong tất cả các kịch bản.

WaterGEMS đã thừa kế để không giới hạn số lượng cấu trúc tập tin MDB. Lựa chọn thay thế có thể nhanh chóng thay đổi trong kịch bản.

22/ Tìm kiếm lỗi mô hình

WaterGEMS cho phép đánh giá và quản lý các truy vấn phức tạp và nhanh chóng tìm ra các vấn đề tiêu cực trong mô hình. Ví dụ: áp lực âm, ống dẫn khép kín, bồn, bể rỗng. Tất cả những công cụ này cho phép người dùng hợp lệ hóa các dữ liệu được tạo hoặc trong quá trình phân tích. WaterGEMS cũng giúp làm sạch thông tin GIS tiết kiệm giờ làm việc và nâng cao chất lượng dữ liệu.

23/ Công cụ báo cáo:

WaterGEMS cung cấp một loạt các báo cáo tùy chọn và phương pháp lưu trữ. Các công cụ báo cáo sẵn có được màu sắc, kích thước hóa, chú thích, 2D/3D cấu hình động, FlexTables, đồ thị, contour và các báo cáo dự án (kiểm kê, tóm tắt, vv.)

Tất cả các công cụ báo cáo có thể được mở đồng thời và nhiều bảng, biểu đồ và hồ sơ có thể được hiển thị cùng một lúc.

24/ Dạng bảng báo cáo:

FlexTables cho phép xem dữ liệu đầu vào và kết quả cho tất cả các yếu tố của một mô phỏng cụ thể trong một định dạng bảng. Có thể sử dụng FlexTable được cấu hình sẵn hoặc tạo FlexTables tùy chỉnh để so sánh dữ liệu và tạo các báo cáo được chuẩn hóa.

FlexTables cho phép xem tất cả các thành phần trong dự án, tất cả các yếu tố của một mô phỏng cụ thể. Ngoài ra, để dễ dàng nhập dữ liệu vào và dữ liệu đầu ra.

FlexTables cũng có thể được sử dụng để tạo ra kết quả báo cáo mà có thể in, lưu như một tập tin (tập tin shape, ASCII), hoặc sao chép vào clipboard của Windows để sao chép vào phần mềm xử lý văn bản hoặc bảng tính.

FlexTables cũng cung cấp khả năng chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng giữa các đơn vị, một, nhiều hoặc tất cả các trường dữ liệu.  

25/ Kết nối dữ liệu SCADA

SCADA Connect cho phép sự tương tác với bất kỳ hệ thống SCADA nào có hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu mở (giao diện ODBC) hoặc giao diện OLE DB. Chương trình Citect bản giao diện của ứng dụng (API) được sử dụng cho phép truy cập vào dữ liệu lấy mẫu của các máy chủ Citect. Người dùng cũng có thể kết nối đến một cơ sở dữ liệu với nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau khi cần thiết và của nhiều hãng khác nhau như: Siemens, ABB, Yokogawa, Citect, Honeywell, GE, Wonderware…

Phần mềm WaterGEMS V8i

WaterGEMS V8i là phần mềm tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước mới nhất hiện nay của hãng Bentley – Mỹ, với các tính năng nổi bật sau:

1/ Cập nhật GIS và tính tương hợp với CAD:

 • Hỗ trợ cho ProjectWise V8i: Quản lý các tập tin bằng cách sử dụng WaterGEMS ProjectWise.
 • Hỗ trợ cho nền tảng v9.3 ArcGIS: khởi động WaterGEMS trên nền tảng 9,3.
 • Hỗ trợ cho nền tảng AutoCAD 2009: khởi động WaterGEMS trên nền tảng AutoCAD2009, có thể chọn để chạy WaterGEMS trên nền tảng độc lập của nó.
 • Hỗ trợ cho nền tảng MicroStation V8i: Chạy trên nền tảng MicroStation.

2/ Cải tiến xây dựng mô hình:

Dễ dàng duy trì mô hình với mô hình GIS-ID thuộc tính: thuộc tính GIS-ID mới có thể được sử dụng để duy trì mối liên quan giữa các bản ghi trong tập tin nguồn và các đối tượng trong mô hình.

Công cụ ModelBuilder được cải tiến (công cụ dùng để tạo ra mô hình mới hoặc cập nhật những dữ liệu hiện có từ các nguồn dữ liệu khác nhau):

 • ModelBuilder được hỗ trợ bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.
 • Dữ liệu được nhập vào bằng cách sử dụng câu hỏi truy vấn. Điều này cho phép người sử dụng để sàn lọc các dữ liệu cần nhập, mà không cần phải thay đổi dữ liệu từ định dạng gốc của nó.
 • Cập nhật các kịch bản đang được chọn hoặc tạo ra một kịch bản con mới trong quá trình nhập dữ liệu. Sử dụng một kịch bản con cho phép bạn xem các thay đổi được thực hiện bởi ModelBuilder trong xây dựng mô hình mới hoạt động.

3/ Quản lý Mô hình một cách dễ dàng:

 • Công cụ Demand Control Center cho phép người dùng lọc dữ liệu theo vùng và phân tích thống kê.
 • Cải thiện hiệu suất trên mô hình đường ống lớn.
 • Công cụ New Merge Nodes in Close Proximity tự động kết nối các nút và ống dẫn với nhau.

4/ Tăng cường hoạt động của Mô hình:

 • Công cụ Darwin Calibrator đã giành giải thưởng trong việc phát hiện rò rỉ trong hệ thống cấp nước: người dùng có thể sử dụng công cụ trên bằng giải thuật di truyền qua dữ liệu dòng chảy và áp lực.
 • Loại van mới được thêm vào (air release valve) cho phép xử lý chính xác hơn thông số Bơm ở độ cao.

5/ Giải thích kết quả: Khả năng tạo Google Earth (KML) cho việc hiện thị kết quả

Hãy liên lạc với Việt An Enviro để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về phần mềm Bentley WaterGEMS. Xin cảm ơn!

Liên hệ Việt An

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An 13/5 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 8 62962 667

Fax: +84 8 62962 668

Email: sales@vietan-enviro.com

 Phòng kinh doanh

 Mobi: +84 909.605.068

 Email: phuong.diep@vietan-enviro.com

 Hỗ trợ trực tuyến kinh doanhContact me by Yahoo! Messenger
Chat with me Chat qua Skype
Phòng dự án

Mobi: +84 905.122.932

Email: thi.nguyen@vietan-enviro.com

Hỗ trợ trực tuyến dự ánContact me by Yahoo! Messenger
Chat with me Chat qua Skype
Copryright © 2010 Viet An Environment Technology JSC - All rights reserved - Privacy Statement
Danh sách các trạm quan trắc chất lượng nước Việt An Enviro đã lắp đặt ở thị trường Việt Nam