GIẢI PHÁP VIỆT AN MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG

Việt An Enviro cung cấp và lắp đặt trọn gói các trạm quan trắc tự động giám sát chất lượng nước

Các thiết bị phân tích chỉ tiêu nước, thiết bị đo PH, DO, TSS, COD, thiết bị đo lưu lượng, thiết bị đo áp suất...

Các giải pháp về quan trắc nước mặt, nước ngầm. Quan trắc nước thải, khí thải và quan trắc khí tượng

Việt An Enviro cung cấp giải pháp đo lường và phân tích online, giải pháp SCADA cho nhà máy.

Các giải pháp SCADA cho nhà máy xi măng bao gồm giải pháp đo.Giải pháp quan trắc khí thải CO, CO2...

Bao gồm các giải pháp đo áp suât, đo mức, đo lưu lượng, đo nhiệt độ, Quan trắc nước thải PH, COD, TSS.

Dược phẩm SWAN : các giải pháp do clo dư, Ozone hòa tan. Đo độ dẫn điện , TOC ( Total organic carbon )

Cung cấp các giải pháp đo lưu lượng kẹp ngoài FLEXIM, giải pháp phân tích nồng độ chất lỏng.

Dự án mới nhất